Ζητήστε την παρουσίαση μας με προτάσεις δώρου και τιμές εδώ

Box of craft color with thin paper inside. Custom choice: logo and message printing

Ideal packaging for safe transportation.

Sizes: Small 19×11.50×8.50cm | Medium 21x17x9cm | Large 29Χ22.50x9cm

CUSTOM

RELATED PRODUCTS